SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKASI

Amacımız ;

Hizmet verdiğimiz misafirlerimize yüksek kalitede hizmet , yaşadığımız bölgeye ekonomik fayda , toplumsal uyum ve yerel istihdam vasıtasıyla yaşadığımız yere fayda sağlamak ve çevremizi korumaktır.

Hedeflerimiz ;

 • Risklerimizi ortaya koyup , misafirlerimiz ve çalışanlarımız için daha ileriye gidebilmek ,
 • Enerji , atık ve suyun gereksiz kullanımımızı azaltarak çevre üzerindeki olumsuz  etkimizi en asgariye indirgemek ,
 • Bölge insanına iş imkanı sağlayarak ve mal ve hizmetleri yerel kaynaklardan satın alarak destinasyon için ekonomik fayda sağlamak ,
 • Çalışan ve misafir memnuniyetini sürekli artırıcı yenilikler yaratmak ,
 • Eko sisteme duyarlı , yabani yaşamı içinde muhafaza edebilen , endemik bitki türleri ile çevrilmiş yaşam dostu bir otel olmak ,
 • İşleyişimiz sırasında oraya çıkan atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak çevreye daha duyarlı olmaktır.

Tarihçemiz ;

 • PARKIM AYAZ HOTEL , iki akraba otelinin bir çatı altında birleştiği, mavi ve yeşilin buluştuğu inanılmaz çekici ve ferah bir atmosferiyle misafirleri ağırlamaktan onur duyar.
 • Otelimiz Bodrum Yarımadası’nın en gözde koylarından biri olan, eğlencenin Merkezi Gümbet’te 15.000 m2 lik bir alana kurulmuş, 237 Odası, 250 m plajı, 3 havuzu , 1 Ana Restaurant , 2 A’la Carte Restaurant , 5 bar ve geniş bahçesi ile misafirlerin eğlenmesi ve dinlenmesini sağlayacak atmosferi ve konumuyla hizmet vermektedir .
 • Şirketimiz 1989 senesinde kurulduğundan itibaren çevre konusunda gerçekleştirdiği uygulamalardan ötürü Ege Bölgesinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Şirketimiz ve tüm çalışanlarımız olarak , doğal kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıp , kirliliği önleyerek çevreyi korumak bizim için önem teşkil eder.
 • Sahip olduğumuz ; Güvenli Turizm sertifikasına  ek olarak her sene yeni sertifika ve ödüller için çalışıyoruz. Ayrıca otelimiz çevreye duyarlılık faaliyetleri ile Sıfır Atık Belgesine layık görülmüştür. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarımızdaki en önemli neden ; otelimize , otelimizde kalan misafirlerimize , çalışanımıza  ve çevremize olan saygımızdır.
 • Faaliyetlerimizin çevremize ve dünyamıza olan katkısının farkındayız.
 • Ayrıca doğal kaynaklarımızın kalitesinin ve bu doğal kaynakların yönetim biçiminin turizm kalkınmasında gerek kısa vadede gerekse uzun vadede sürdürebilirliğini sağlayan çok önemli faktörler olduğu kanısındayız.

 Bölgemizde Sorumlu Turizm Teşviklerimiz ;

 • PARKIM AYAZ oteli olarak üyesi olduğumuz Bodrum Ticaret Odası , Bodrum’u Tanıtma Vakfı ve Bodrum Otelciler Derneği ile turizm ve iş dünyası için daha fazla ekonomik ve sosyal faydalar sağlamak amacındayız.Yerel topluluklar daima bizim kaynağımızdır.
 • Otelimiz aynı zamanda iş deneyimi fırsatları sağlamak için yerel okul ve üniversitelerle de çalışmalar yapmaktadır.

Tanıtım ;

 • Bodrum’un tanıtılması otelimiz de tanıtılması anlamına gelmektedir. Otelimiz Bodrum’un tanıtılması için Bodrum Tanıtma Vakfı ile birlikte çalışılmakta , uluslar arası fuarlara katılarak Bodrum ve Bodrum’un yerel kültür ve tarihinin tanıtılması için katkıda bulunulmaktadır.
 • Otelimiz daima ait olduğu kültürü yansıtır. Otelimizde kalan misafirlerimizin yerel tarih ve kültürümüzle ilgili bilgi alabilmeleri için bilgi panomuz , barkot sistemimiz ve web sitemiz bulunmaktadır.

İstihdam ;

PARKIM AYAZ otelimizde çalışan personelin yerel halktan olması tercih sebebimizdir. Bu konudaki amacımız kazanılan paranın yerel ekonomide harcanmasıdır. Ayrıca otelimiz yerel halkın bulunduğu şehirde iş aramasına teşvik eder.

Bağış ve Yardımseverlik Politikamız

 • Otelimiz yerel etkinliklerde ve Bodrum’da yapılan uluslar arası spor ve sanat aktivitelerine maddi ve manevi desteklerde bulunmaktadır. Bodrum’un uluslar arası arenada tanıtımı bizim için her zaman önemlidir.
 • Yerel spor faaliyetlerine sponsor desteği vererek , yerel spor faaliyetlerinin artmasını sağlamak ve yerel toplumla ilişkilerini güçlendirmek amacındayız.  Otelimiz içinde belirlenmiş alanlarda yöremize ait el sanatlarının sergilenmesine fırsat verilmektedir.
 • Otelimiz tüm belediye , kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iletişim halinde olup , yerel sorun ve projelere destek vermektedir.

Çevreye Duyarlılık Politikamız

 • Turizmin çevremiz üzerindeki etkilerini aza indirmek amacı ile çıktığımız bu yolda katı atıkların ve bitkisel atık yağların geri dönüşümünden , yenilenebilir enerji kullanımına kadar bir çok konuda otelimiz gerekli önlemleri almıştır.
 • Geri dönüşüm ve çevre dostu ürünler almak bizim önceliğimizdir .
 • Otelimiz yönetimince yeni teknolojiler takip edilmekte ve çevreye duyarlı yatırımlar yapılmaktadır. Çevresel performansımızın sürekli gelişmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir.
 • Hammadde , Enerji ve Doğal kaynaklarımızı verimli şekilde kullanarak israfı azaltmayı yönetim biçimimiz haline getirdik . Bu nedenle oluşan katıkları kaynağına , grubuna ve tehlike sınıfına göre ayırır , ayrı depolarda , yasal depolama süre sınırını aşmadan lisanslı firmalara teslim ederek , kayıtları muhafaza ederiz , düzenli olarak azatma çalışmaları yaparız. Otelimiz Sıfır Atık belgesine sahiptir.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasal maddelerin kullanımı konusunda eğitimler alır , gerektiği kadar kullanımını sağlayarak atık miktarını ve çevreye olan negatif etkilerini azaltmak bizim için önemlidir .
 • Çalışanlarımızın , misafirlerimizin , tedarikçi ve yerel halkımızın çevre bilincini yükseltmeye çalışan çalışmalar yaparız .
 • Çalışanlarımıza çevre eğitimleri verir , çalışan ve misafir duyarlılığımızı arttırıcı projeler yapmaya çalışırız .
 • Yasal düzenlemelere göre hareket eder , belli aralıklar ile çevre yönetimimiz konusunda performansımızı izleriz . Hedeflerimizi yükseltip , performansımızı arttırmak önceliğimizdir .
 • Otelimizde aldığımız çeşitli önlemler ile su , enerji ve tüm doğal kaynakların tasarrufunu yapmaya çalışırız . Aldığımız önlemleri personelimiz , misafirimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşırız .
 • İklim değişikliğinin ekonomik ve sosyal refah ile büyüme üzerindeki bütüncül etkilerini dikkate alarak düşük karbon salınımına geçişte aktif rol oynak bizim için önemlidir.
 • Yaban hayatı ve biyoçeşitliliğe önem vererek ekolojik dengeyi korumaya özen gösteririz.
 • Gelecek nesillerimiz için daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için çevreci projelere daima katkı sağlarız

Vizyonumuz ;

Bugünümüz ve geleceğimiz için daha temiz bir doğa ve bulunduğu bölgeye duyarlı ve  yerel halkıyla uyum içinde çalışan bir işletme yaratmaktır.

 

UFUK DEĞİŞEN

GENEL MÜDÜR

KALİTE POLİTİKASI

Uluslar arası düzeyde kabul edilen standartlara uygun ürün ve hizmet vermeyi ve bunların sürdürülebilirliğini güvence altına almayı amaçlayan PARKIM AYAZ HOTEL’imiz ;

Bulunduğu sektöre özgü gelişmekte olan kalite standartlarını dikkate alarak iç ve dış paydaş memnuniyetini sağlamak,

Küresel rekabet koşullarına uygun , ülke ve bölge koşullarını gözeterek çevreye ve topluma duyarlı hizmet vermek ,

Vizyonunu gerçekleştirmek için verilen ürün ve hizmeti sürekli olarak iyileşmeyi sağlamak ,

Yeniliklere uyum yeteneğinin artması ve geliştirilmesi için gerekli olan alt yapı ve kaynakları iyileştirmeyi ve bunların etkin bir şekilde kullanımını sağlamak ,

Sunulan hizmetlerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının arttırılması için ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek  bizim için önemlidir

Misafir Memnuniyeti ve Gıda Güvenliğinin Sürekliliği ;

 • Misafirlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını öncede tespit ederek maksimum seviyede memnuniyet sağlamayı ,
 • Misafirlerimizin , şikayet ve isteklerini bizlere rahatça iletebilmeleri için gerekli yöntemleri tanımlamış olmayı ,
 • Hammadde alımından başlayarak misafirlerimize sunumumuza kadar tüm süreçlerde hijyenik bir ortam oluşturarak , güvenli gıda üretmeyi
 • Sektörümüzle ilgili yasal mevzuat ve gerekliliklere uymayı taahhüt ederiz .

Çalışan ve Yerel İlişkilerin Sürekliliği ;

 • Çalışanlarımıza güvenli ve uygun standartta çalışma alanları sağlamayı
 • Cinsiyet , din , dil , ırk , etnik köken ve bedensel engel gözetmeksizin çalışanlarımızı eşit haklardan yararlandırmayı
 • İnsan ve Çocuk haklarına saygı duyan bir kuruluş olarak çocukların tüm ihmal ve istismara karşı korunmasını güvence altına almayı
 • Kurum içi ve dışı eğitim programları ile çalışanlarımızın bireysel yeterliliklerini sürekli olarak iyileştirmeyi
 • “Sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı” hedefimiz doğrultusunda çalışanımızın sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak üzere oluşabilecek tehlikeleri, iş kazası ve meslek hastalıkları doğurabilecek emniyetsiz durumları tespit ederek gerekli önlemleri alıp ortadan kaldırıp ve azaltmaya yönelik faaliyetler yürütmeyi ,
 • Yerel kamu kuruluşları , sivil toplum örgütleri , topluluklar ile işbirliği yaparak projelerde yer almayı , maddi destek sağlamayı ,
 • Yerel kültürün duyurulmasına maddi ve manevi destekte bulunmayı ,
 • Misafirlerimizi yerel doğal ve tarihi güzelliklerimizi keşfetmeye yönlendirmeyi ,
 • Bulunduğumuz bölgenin doğal kaynaklarına , yerel halkın yaşamına saygılı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi taahhüt ederiz .

Turizm sektöründe büyüme hedeflerimiz için yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde açık , şeffaf ve profesyonel bir yönetim biçimimizle sürekli iyileştirmeyi, çevresel, sosyal ve kültürel etkileri dikkate alarak etkili ve sürdürülebilir bir hizmet vermeyi taahhüt ediyoruz.

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

20.Kasım.1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşına kadar her insan çocuk olarak tanımlanır

Otelimizde çocuk işçi çalıştırılmaz ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı farkındalık içerisinde olmaları bizim için önemlidir .

Otelimizde konaklayan tüm çocukların cinsiyet , yetenek , ırk , köken , durum veya yaşına bakılmaksızın keyifli vakit geçirebilmeleri için güvenlikli ve korunaklı bir ortamda kalmaları sağlanır .

Çocuk hakları politikamız misafir , paydaşlarımız  ve tüm personelimize duyurulmuştur .

Çalışanlarımıza , çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz .

Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuz durumlarda Genel Müdür bilgilendirilir , gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz .

Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve projelere destek veririz.

Çocuklar geleceğimizdir …

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

Otelimizdeki çalışanlarımıza  ırk , milliyet , din , yaş , özür , cinsiyet , medeni durum , sendika üyeliği yada siyasi inanç konusunda ayrımcılık yapılmaz. Eşit işe eşit ücret ilkesi benimsenmiştir .

 

İşe alma , ücret , eğitim imkanı , terfi , iş feshi yada emeklilik konusu her çalışan için standarttır.

Kadının iş gücüne katılımı tüm departmanlarımız tarafından desteklenir ve eşit koşullar sunarız .

Cinsiyet farkı gözetmeksizin  tüm çalışanımızın çalışma ve konaklama koşulları güvenli , hijyenik ve konforludur.

Çalışanlarımızın eğitim olanaklarımızdan ve kariyer fırsatlarımızdan eşit düzeyde faydalanılabilmesi için gerekli ortamı sağlarız .

Çalışanlarımız tarafından talep edilen eğitimleri otel yönetimimiz destekler .

İş – aile yaşam dengesini koruyan çalışma şartları ve lojman ortamı oluştururuz.

Kadınların hiçbir şekilde istismar , taciz , ayrımcılık , bastırma , zorlama , iftira vb.

durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz .

PARKIM AYAZ HOTEL’imize  kattıkları değerin daima farkında ve destekçileriyiz .

 ENGELSİZ ERİŞİM  POLİTİKASI

PARKIM AYAZ HOTEL ‘imiz  engelli misafirlerimizin odalarına ,  havuz, plaj , restoran ve barlara kolayca ulaşımını sağlamak için uygun alt yapıyı hazırlanmıştır.

Otelimiz ayrıca yerel bölgemizde yer alan Bodrum Sağlık Vakfı ile işbirliği yaparak yerel engelli insanımıza da  imkanlar sağlanması için maddi ve manevi katkılarda  bulunmaktadır .

Engelli çalışanlarımızın rahat ve konforu için uygun çalışma alanları yaratılmıştır.

PARKIM AYAZ HOTEL ‘imiz  engelli misafir ve çalışanlarımız için engelsiz bir ortam sağlamak için çalışmalarına devam edecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA  POLİTİKASI

PARKIM AYAZ otelimizde kalan misafirlerimizin konforundan ödün vermeden kalite ve gıda güvenliği sağlanması sureti ile yerel üretimler teşvik edilmektedir.

Satın alınan ürünlerin Bodrum ve çevresinde üretilmesi ya da yerel tedarikçilerden tedarik edilmesi sağlanmaktadır. Bu yöntem ile ürünlerin taşınması sırasındaki uluslar arası hedeflerde CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunulmaktadır.

Otelimizde ithal ürünler almak yerine yerel ürün ve hizmetler tercih edilmektedir. Ayrıca mevsiminde üretilen ürünler kullanılmaktadır.

Çalıştığımız  tedarikçi firmalarda Kalite Güvence Sistemleri , Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri , uluslar arası düzeyde kabul görmüş ve sürdürülebilirlik sertifikalarına sahip olması , üretim ve tedarikte çevreye zararlı etkilerinin olmamasına ve çevre mevzuatına uygun olmaları bizim için öncelikli bir durumdur .

Bizler gibi tedarikçi firmalarımızın da kaynaklarını doğal yaşama ve ekosisteme zarar vermeden  uygun bir şekilde kullanıyor olması , av yasaklarına uyuyor olması önemlidir .

Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için sistemler kurmuş olmasına ve daha az ambalaj / dökme ambalaj alternatifleri önerebilmesi gereklidir .

Tedarikçi firmalarımızın ;  çevre dostu , tasarruflu , yöresel etik değerlere önem veren , geri dönüştürülebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan , organik , bio , vegan , hayvanlar üzerinde denenmemiş , zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifler sunmaları bizim için önemlidir .

Tedarikçilerimizle bakış açımızı paylaşır , tedarikçilerimizle verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışırız . Tedarik süreçlerimizi izleyerek , süreçten doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz .

ENERJİ VERİMLİLİĞİ  POLİTİKASI

Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslar arası , yasa ve düzenlemeleri takip edip , enerji kullanımını azaltmaya ve enerji tüketim performansını sürekli iyileştirmeyi sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür , çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz .

Hedefler koyar , takibini ve iyileştirmesini yapar , çalışanlarımızı da verilen eğitimler ile katkı sağlamaları için teşvik ederiz .

Tüm paydaşlarımız enerji yönetimi konusunda bizim için önemlidir . Bu konuda misafirlerimiz , çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızla  birlikte hareket etmeye çalışır , farkındalık yaratan projeler üretmeye önem veririz

Satın alma yaparken enerji verimliliği yüksek ürün , ekipman , teçhizat ve teknoloji alternatifleri bulmaya özen gösteririz .

Enerji risklerini ve enerji kısıtlaması gibi doğabilecek acil durumlar otelimiz tarafından değerlendirilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır .

Enerji verimliliği konusunda daima yenilikleri takip eder ve yatırımlarımızı yönlendiririz.

to-topto-top